KATTAMME LAPSEN KEHITTÄMISEN ALUEET:

SOSIAALINEN OSA-ALUE – TUNTEET

Mindfullness-metodi:Rentoutusmenetelmä, jossa lapset alkavat oppia hallitsemaan tunteitaan.

Roolileikit: Tietynlaisen tilanteen simulointi ja dramatisointi, jossa omaksutaan tietty hahmo. Tämän kautta lapsi oppii itsenäisyyttä, sosiaalisuutta toisten kanssa, ja se kehittää lapsen käsitystä itsestään.

Tunneäly:Pyrimme pelien kautta kehittämään empatiataitoja ja aktiivista kuuntelua tunteet huomioiden.

KOGNITIIVINEN OSA-ALUE

Logiikka:Logiikkapelien kautta lapsen päättelykyvyt sekä johdonmukaisen ajattelun kyvyt kehittyvät.

Ongelmanratkaisu: Lapsi altistuu erilaisille tilanteille, joissa hänen pitää tunnistaa ennalta tuntematon asia ja etsiä siihen ratkaisua.

MOTORINEN OSA-ALUE

Karkeamotoriikka: Työskentelemme kehonosien kanssa, joita tarvitaan liikkumiseen ja jotka ovat vaativampien liikkeiden perustana, kuten kävely esteet ohittaen, hyppiminen, juokseminen ja muut liikkeet, joilla parannetaan kehonhallintaa ja voimaa.

Hienomotoriikka: Työstämme pieniä kehonosia, joiden hallinta on täsmällistä ja koordinoitua, erilaisten aktiviteettien avulla, kuten maalaaminen, leikkaaminen, piirtäminen, palapelit, muovailuvahamuotoilu, rakennusleikit jne.

KIELELLINEN OSA-ALUE

Lukemaan oppiminen: Leikki-ikäisille suunnattuja luovia lukutaidon kehittämislehtiä tai helppoja kirjoja.

Laulaminen: Pienet lapset oppivat erottamaan sointuja sekä tunnistamaan rytmin kustakin laulusta.

Tutustuminen englannin kieleen: Tutustumme englannin kielen alkeisiin hauskojen ja dynaamisten videoiden, laulujen, aktiviteettien ja pelien kautta.